Sportvelg granny square

ronde granny square
De naam van deze granny square ligt misschien niet voor de hand als aanduiding voor een gehaakte granny square, maar ik vind hem erg op een sportvelg van een auto lijken. Om alle granny squares, die ik op de blog wil zetten,  uit elkaar te houden probeer ik ze een toepasselijke naam te geven.

Benodigd: 3 kleuren garen en een bijpassende haaknaald.
Ik heb hem met Catania-katoen gehaakt met haaknaald nr. 3.

Even voor de duidelijkheid: in de 5e toer worden er steken 2 toeren lager ingestoken.

P1060012 P1060011-1
Op deze foto’s is de 5e toer in detail te zien.

Afkortingen:
l. = losse(n)
v. = vaste(n)
h.v. = halve vast(n)
st. = stokje(s)
volg. = volgende

Zet 3 l. op met kleur A.

1e toer: Haak 11 st. in de 1e l. Sluit met kleur B de toer met een h.v. in de 3e beginlosse.

2e toer: 3 l.(= 1e st.), 2 st. in dezelfde steek, 2 l, 1 st. overslaan, * 3 st. in het volg. st, 2 l, 1 st. overslaan* Tussen ** 4x herhalen.
Sluit met kleur A de toer met een h.v. in de 3e beginlosse.

3e toer: 3 l.(= 1e st.), 2 st. in het volg. st, 1 st. in het volg. st, 3 st. in de volg. 2-lossenboog, *1 st. in het volg. st, 2 st. in het volg. st, 1 st. in het volg. st, 3 st. in de volg. 2-lossenboog*. Tussen ** herh. tot het eind van de toer.
Sluit met kleur C de toer met een h.v. in de 3e beginlosse.

4e toer: 1 l, in elk st. 1 v. haken. Sluit met kleur B de toer met een h.v. in de beginlosse.

5e toer: 1 l, 1 v. in dezelfde steek, 1 v. in de volg. steek 2 toeren lager insteken, de omslag hoger trekken en de draad door de 2 lussen op de haaknaald halen.
* 1 v. in de volg. v, 1 v. 2 toeren dieper ingestoken in de volg. v,*. Tussen ** herhalen tot het eind van de toer.

ronde granny square

Veel haakplezier.

Het oorspronkelijke patroon staat in Beyond the square, Crochet motifs ( Edie Eckman). De Nederlandse vertaling is van mij.

Print Friendly, PDF & Email

Medaillon granny square

ronde granny square

Deze granny square heb ik met Catania katoen gehaakt met haaknaald 3 mm. De doorsnee is ong. 10 cm.

Afkortingen:
l. = losse(n)
h.v. = halve vaste(n)
v. = vaste(n)
st. = stokje(s)
volg. = volgende

Zet 3 l. op.
1e toer: 19 st. in de 1e l. haken. Sluit de toer af met 1 h.v. in de 3e beginlosse.

2e toer: In deze toer in de achterste lussen insteken.
1 l, 1 v. in dezelfde steek als de h.v, 3 l, *1 st. in het volgende st, 1 l.* Tussen ** herhalen tot het eind van de toer. Je hebt nu 19 1-lossebogen. Sluit de toer met een h.v. in de 2e beginlosse. Dit is de 20e 1-losseboog.

3e toer: 1 h.v. in de volg. 1-losseboog, (1 l, 1 v, 2 l, 1 st.) in dezelfde losseboog, 2 st. in elke volg. 1-losseboog. Sluit de toer met een h.v. in de 2e beginlosse.

4e toer: In deze toer in de achterste lussen insteken.
1 l, 1 v. in dezelfde steek als de h.v. *4 l, sla 1 st. over, 1 v. in het volg. st.* Tussen ** 19x herhalen, 4 l. Sluit de toer met een h.v. in de 2e beginlosse. (20 x 4-lossenbogen)

5e toer: 1 h.v. in de 4-lossenboog, (1 l, 1 v, 2 l, 1 st.) in dezelfde 4-lossenboog, 1 l, *3 st. in de volg. 4-lossenboog, 1 l.*  Tussen ** 19x herhalen, 1 st. in de eerste 4-lossenboog, 1 h.v. in de 2e beginlosse.

Veel haakplezier.

Print Friendly, PDF & Email