Square – Wiel in Vierkant

Square - Wiel in Vierkant
Nederlands

Om deze “Square – Wiel in Vierkant” te haken heb je nodig:

3 kleuren garen naar keuze met bijpassende haaknaald.

Onder de video staat het uitgeschreven patroon.

English

To crochet this “Square – Wheel in Square” you need:

3 colors of yarn of your choice with a matching crochet hook.

The written pattern is listed below the video.

Nederlands

Afkortingen:

l= losse(n)
h.v.= halve vaste(n)
st.= stokje(s)

Zet met kleur A 6 l. op.

1e  toer:
6 l. (= 1e st. + 3 l.)
( 1 st. in de ring, 3 l.) 7x
Sluit de toer met 1 h.v. in de 3e beginlosse.
Knip de draad af.
Haak verder met kleur B.

2e toer:
3 l, 3 st. in een 3-lossenboog.
( 2 l, 4 st. in de volgende 3-lossenboog) 7x.
2 l, 1 h.v. in de 3e beginlosse.
Knip de draad af.
Haak verder met kleur C.

3e toer:
3 l, 5 st. in een 2-lossenboog.
(1 l, 6 st. in de volgende 2-lossenboog, 3 l, 6 st. in de volgende 2-lossenboog) 3x.
1 l, 6 st. in de volgende 2-lossenboog, 3 l, 1 h.v. in de 3e beginlosse.
Knip de draad af.
Haak verder met kleur A.

4e toer:
[ 3 l. in een 1-losseboog,
1 v. tussen het 3e en 4e st., 3 l, 
(2 st, 3 l, 2 st.) in de volgende 3-lossenboog, 3 l,
1 v. tussen het 3e en 4e st, 3 l, 
1 v. in de 1-losseboog ]  Tussen [ ] 3x haken.
Haak in plaats van de laatste v. 1 h.v. in de 1e beginlosse.

5e toer:
Rondom halve vasten haken, 1 h.v. in elke steek, in de achterste lussen insteken. 
Een lange draad afknippen, hiermee naai je de square vast  aan andere squares, indien nodig.

Veel haakplezier, Catherine.

English

Abbreviations:

ch= chain(s)
sl st= slip stitch(es)
dc= double crochet(s)

With color A, ch 6.

1st round:
ch 6 (= 1st dc + ch 3)
( 1 dc in the ring, ch 3) 7x
Join the round with a sl st in the 3rd beginning chain.
Cut the yarn.
Continue with color B.

2nd round:
ch 3, 3 dc in a ch-3 space.
( ch 2, 4 dc in the next ch-3 space) 7x.
ch 2, sl st in the 3rd beginning chain.
Cut the yarn.
Continue with color C.

3rd round:
ch 3, 5 dc in a ch-2 space.
(ch 1, 6 dc in the next ch-2 space, ch 3, 6 dc in the next ch-2 space) 3x.
ch 1, 6 dc in the next ch-2 space, ch 3, sl st in the 3rd beginning chain.
Cut the yarn.
Continue with color A.

4th round:
[ ch 3 in a ch-1 space,
1 sc between the 3rd and 4th dc, ch 3,
(2 dc, ch 3, 2 dc) in the next ch-3 space, ch 3,
1 sc between the 3rd and 4th dc, ch 3,
1 sc in the ch-1 space ] Repeat between [ ] 3x.
Instead of the last sc, sl st in the first beginning chain.

5th round:
Crochet slip stitches around, sl st in each stitch, insert hook only in back loops.
Cut a long yarn tail and use it to sew the square to other squares if needed.

Happy crocheting, Catherine.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *